Bilder i solnedgången

Skrivet 12 augusti 2012

 Ibland har man tur, vädret är rätt och solen ligger i rätt riktning och man råkar vara på rätt plats i rätt tid. Lyckas man få till alla dessa saker så kan det hända att man får uppleva ett magiskt ögonblick. På en av våra guidningar dök detta skepp oväntat fram ur berget och överraskade oss.

Lite svårt att se då det inte är ifyllt och ännu svårare att hitta igen. Sanningen är att jag har letat efter det i två år nu utan framgång. Härom veckan var vi ute och letade ristningar med hjälp av släpljus. Två från föreningen och två arkeologer men ingen lyckades hitta detta skepp. Att bilder finns på hällarna som inte är ifyllda vet vi, alla fylls nämligen inte i medvetet. De flesta har vi dock koll på då det finns register över alla dokumenterade ristningar. Detta skepp är dock nytt och ingen dokumentation finns över det. Det finns fler som inte dokumenterats, en del kan man undra varför då ristningar runt omkring finns avtecknade.

Då jag inte lyckats återupptäcka detta skepp på mina guidningar så visar jag istället upp det här för allas beskådan. Med lite tur kommer jag att hitta det igen och då ska det dokumenteras tillsammans med alla andra nyfynd som gjorts det senaste året.

Detta visar att man inte behöver förstöra ristningsytorna genom att riva upp grästuvor och utsätta hällarna för onödig skaderisk. Det finns en lag om vad man får och inte får (Lag (1942:350) om fornminnen) som vi förväntar oss att alla ska respektera och följa. Tyvärr respekteras inte denna lag på Himmelstalund. Man grillar på hällarna, ibland direkt på bilderna, och man låter sina barn hugga och måla som de vill. Detta är dock en mycket verklig lag med högst verkliga konsekvenser och alla brott mot den anmäls till polisen. Hällristningarna är skyddade fornminnen. I ca tre tusen år har de legat här och vi vill att det ska fortsätta att finnas här.

Som en jämförelse skulle man kunna ställa frågan om någon skulle kunna tänka sig att spränga Egyptens pyramider, smälta ned Tutankhamons mask, välta och förstöra Stonehenge eller asfaltera Nascafälten? Troligtvis inte. Om man då tänker på att våra hällristningar är lika gamla som några av pyramiderna.. då förstår man bättre vad det är vi har här. Det finns en märklig uppfattning om att Sverige inte har någon kultur och det som finns här inte är värt något. Betänk då att smycken med skandinavisk bärnsten har hittats i egyptiska gravar. De visste att uppskatta vår kultur så varför gör inte vi det? Området runt Himmelstalund har varit bebott av människor sedan jägarstenåldern, kulturen har varit högst levande här i området i nära tio tusen år. Jag har svårt att se hur en grillad köttbit kan vara värd att rasera det arvet.

De fornminnen som fortfarande kommer fram ur berg och jord gäckar oss fortfarande i det att vi inte förstår vad de betyder, vilka gjorde dem och varför, hur användes de osv. Vi vet ingenting om detta och om vi inte tillåts bevara dem för framtida forskning så kommer vi aldrig att få veta det heller. Tänk på det nästa gång ni tar med era barn till hällarna; förstörelse är olaglig och brottet belagt med vite. Himmelstalund är ett parkområde där allemansrätten gäller. Man får dock inte elda eller grilla på berg enligt allemansrätten och inte förstöra fornminnen enligt lag. Det finns områden anpassade för grillning, snälla använd dessa istället för att förstöra hällarna.


Responses are closed for this post.

Senaste Artiklar

Tag Cloud

Museet

Meta

FFiN – Blogg is proudly powered by WordPress and the SubtleFlux theme.

Copyright © FFiN – Blogg