Föreningen

Välkommen till Föreningen Forntid i Norrköping (FFiN).

Föreningen Forntid i Norrköping är en ideell förening som har sina lokaler i Himmelstalund där vi också driver Hällristningsmuseet.

Föreningens syfte:
Föreningen har som syfte och uppdrag att bevaka Norrköpings med omnejd fornlämningar och fornminnen. Detta gör vi genom att informera allmänheten om deras vikt och värde bland annat genom guidningar både där de ligger i naturen och i museet via utställningar och projekt.

Föreningen bildades av eldsjälar som ville rädda fornminnen från att förstöras vid bygget av en ny motorväg. Sedan dess har vi varit med när något ska byggas där fornlämningar kan vara i fara. Vi lyckades styra om E4:an och tack vare detta hittades en av våra största bebyggelser från forntiden; Pryssgårdsboplatsen. Det senaste stora projektet är Ostlänken som har föreslagna korridorer över stora fornlämningsområden.

Vi är inte emot utveckling men vi är emot onödig förstörelse. Vi har i fallet med Ostlänken varit med och tagit fram nya möjliga korridorer. Vi är medvetna om att alla fornminnen inte kan räddas men vi vill åtminstone att man förstör så lite som möjligt. Vi är med och bidrar med alternativ, inte totalt motstånd. Vårt syfte är att värna det forna, inte hindra det nya.

Genom att bli medlem hos oss bidrar du till att utgöra en stark röst för att värna vårt gemensamma arv.

Förutom medlemskap vill vi gärna ha ditt bidrag för att..
- på olika sätt levandegöra det forntida Norrköping
- bidra till vård, skydd och bevakning av fornlämningar
- bygga en forntidsby i Norrköping
- bygga skydds- och visningshus över olika fornminnen i Norrköping
- bygga ut kontaktnätet för forntidsforskning

Senaste Artiklar

Tag Cloud

Museet

Meta

FFiN – Blogg is proudly powered by WordPress and the SubtleFlux theme.

Copyright © FFiN – Blogg